Sunteți aici: » Activitate CJ » Convocator

Convocator

 

În conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 319/2023,

Se convoacă

Consiliul Judeţean Covasna

în şedinţă ordinară,
în data de 05 octombrie 2023, ora 12,00
la sediul său din P-ţa Libertăţii nr. 4, în sala festivă,
cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1. Depunerea Jurământului de către domnul Szőcs László consilier judeţean declarat ales, a cărui mandat a fost validat de Tribunalul Covasna;

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 145/2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea programului sportiv „Participarea echipelor de baschet în CN adulți și juniori” al Asociației Clubul Sportiv KSE – secția baschet în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 207/2022 privind numirea comisiei de evaluare a documentațiilor depuse și a comisiei de soluționare a contestațiilor în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), precum și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ”Demolare clădire tabără din cărămidă 23439-C1 și grup sanitar cu spălătorie din cărămidă 23439-C2”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și III

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reconstruire împrejmuire laterală și posterioară la Școala Gimnazială Specială, Sfântu Gheorghe”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și III

7. Diverse

 

Şedinţa este publică.

Noutăți