Sunteți aici: » Activitate CJ » Convocator

Convocator

 

În conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 311/2022,

Se convoacă

Consiliul Judeţean Covasna

în şedinţă ordinară,
în data de 15 decembrie 2022, ora 10,00
la sediul său din P-ţa Libertăţii nr. 4, în sala festivă,
cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

I. Proiecte de hotărâri:

1. cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna și al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2022;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

2. privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

3. privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2022;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

4. cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 594,64 mii lei corespunzător cotei de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar peste limita stabilită de 32.994 mii lei, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna..

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

5. privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2023;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

6. pentru aprobarea Raportului de specialitate privind analiza fundamentării modificării nivelului tarifului de depozitare propus de S.C. ECO BIHOR S.R.L. pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și reziduurilor prestată în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor-Leț;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

7. privind numirea comisiei de evaluare a documentațiilor depuse și a comisiei de soluționare a contestațiilor în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

8. pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 112/2006 privind arondarea localităților la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județul Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

9. privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

10. pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 55/2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

11. pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 211/2018 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcţii ale Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

12. privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 118/2022 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

13. cu privire la aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și III

 

II. Diverse

 

Şedinţa este publică.

Noutăți