Sunteți aici: » Activitate CJ » Convocator

Convocator

 

În conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 135/2022,

Se convoacă

Consiliul Judeţean Covasna

în şedinţă ordinară,
în data de 16 mai 2022, ora 1200
la sediul său din P-ţa Libertăţii nr. 4, în sala festivă,
cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

I. Proiecte de hotărâri:

1. privind aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul “Reabilitarea energetică a unor clădiri aparținând Spitalului Județean de Urgență „dr. Fogolyán Kristóf”, Sfântu Gheorghe” la apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, finanţat din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

2. privind aprobarea devizului general actualizat, precum şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Extindere Corp Policlinică pentru cabinete Neurologie, Centru Stroke și Imagistică prin Rezonanță Magnetică (IRM)”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

3. privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție “EXTINDERE CORP POLICLINICĂ PENTRU CABINETE NEUROLOGIE, CENTRU STROKE ȘI IMAGISTICĂ PRIN REZONANȚĂ MAGNETICĂ (IRM)”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

4. privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 1 la Convenția de asociere încheiată între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Fundația SERA ROMANIA, cu privire la înființarea unui Centru de recuperare pentru copilul cu dizabilități în orașul Întorsura Buzăului;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

5. privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție ”Construire centru de recuperare pentru copilul cu handicap, împrejmuire proprietate, racorduri și branșamente la utilități” din orașul Întorsura Buzăului;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

6. privind aprobarea participării Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe la Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Domeniul de intervenție: 1C- Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și întreprinderi, Submăsura 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, măsura 2.5/1C-Formare și instruire cu proiectul „Încurajarea carierelor tinerilor din zona GAL Angustia în domeniul agiculturii”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

7. pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Covasna în Consorţiul Regional - Regiunea Centru;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

8. privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului FAZAKAS Péter, respectiv validarea desemnării unui nou membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I și III

9. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 61/2022 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Fundația Culturală „Vigadó” și Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna pentru desfășurarea unor programe culturale și pentru cheltuieli de funcționare;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi Teatrul Tamási Áron din Sfântu Gheorghe, în vederea organizării și finanțării proiectului cultural „Flow 4 – Festival Internațional de Teatru de Mișcare”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

11. cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul I 2022;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

12. cu privire la aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și III

13. privind rectificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 68/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 40/2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

14. pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 134/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru protecția copilului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I și IV

15. privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Covasna, Ediţia 2022;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

II. Alte materiale:

1. Planul Strategic Anual al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, pentru anul 2022;

Se prezintă comisiilor de specialitate: I-VI

2. Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna” pe anul 2021;

Se prezintă comisiilor de specialitate nr.: I-VI

 

III. Diverse

 

Şedinţa este publică și poate fi urmărită pe facebook live.

Noutăți