Sunteți aici: » Activitate CJ » Convocator

Convocator

Convocator ședință

 

În conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 103/2021,

Se convoacă

Consiliul Judeţean Covasna în şedinţă ordinară,
în data de 17 iunie 2021, ora 1200,
la Biblioteca Județeană Bod Péter-Bod Péter Megyei Könyvtár, în sala Gábor Áron, care se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor județeni, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1. Depunerea Jurământului de către domnul Szöllösi Tamás consilier judeţean declarat ales, a cărui mandat a fost validat de Tribunalul Covasna;

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 133/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 145/2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

4. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 58/2021 pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul 2021;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

5. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna și al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2021;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

6. Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a sprijinului financiar acordat unităților de cult din bugetul județului Covasna pe anul 2021, conform Legii nr. 350/2005;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 131/2020 privind alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi Sic în competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon competițional 2020-2021, juniori și seniori, respectiv organizare evenimente și competiții sportive”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1, alin (1) al Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 164/2020 privind numirea comisiei de evaluare a documentațiilor depuse și a comisiei de soluționare a contestațiilor în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Covasna cu comuna Bodoc și Federația Ecvestră Română în vederea desfășurării competiției ”Etapa II a Campionatului Național de Atelaje cu 2 și 4 cai” și ”Concursul Internațional CAI2* - H4, CAI2*-H2” în perioada 02-04 iulie 2021;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție ”Proiectare și instalare sistem de alarmă pentru detectare nivel concentrație de oxigen”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de către Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe în Dosarele nr. 573/119/2021 și 574/119/2021 aflate pe rolul Tribunalului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în vederea stabilirii unor legături de cooperare academice și culturale, precum și de cercetare sau a altor activități în comun, pentru dezvoltarea instituțională, a învățământului superior, precum și pentru progresul comunităților locale;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție ”Modificare instalații de utilizare gaze naturale la Muzeul Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

14. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti és Népiskola Sepsiszentgyörgy a imobilului situat în extravilanul Comunei Turia, înscris în CF nr. 25988 Turia, aflat în domeniul privat al Județului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Societatea TEGA S.A. pentru adăpostirea animalelor care fac obiectul unor ordine de plasare în adăpost emise de Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Asociația pentru Protecția Animalelor Benji – Târgu Secuiesc pentru adăpostirea animalelor care fac obiectul unor ordine de plasare în adăpost emise de Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 40/2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

18. Proiect de hotărâre privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în administrarea Consiliului Județean Covasna, pentru perioada de iarnă 2021-2022;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, precum și Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe a clădirilor și terenurilor situate în comuna Bodoc, satul Olteni, str. Principală nr. 95, care se află în proprietatea privată a Județului Covasna în cotă parte de ½, necesare desfășurării activității acestora;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

20. Diverse

 

Şedinţa este publică și poate fi urmărită pe facebook live.

Noutăți