Sunteți aici: » Activitate CJ » Convocator

Convocator

Convocator ședință

 

În conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 241/2021,

Se convoacă

Consiliul Judeţean Covasna în şedinţă ordinară,
în data de 25 noiembrie 2021, ora 1200
care va avea loc online pe platforma ZOOM,
cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

I. Proiecte de hotărâri:

1. privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Piștea Jănică;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisa de specialitate: I

2. cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2021;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

3. privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

4. cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul III 2021;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

5. privind inițierea demersurilor necesare cumpărării în proprietatea publică a județului Covasna a unui imobil - teren - situat în comuna Zăbala, județul Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

6. privind aprobarea dării în folosință gratuită a părții de 25,28% din imobilul înscris în C.F. nr. 26017 Baraolt, nr. cad. 26017-C3 ”Substație situații de urgență (garaj pentru autospeciale de stins incendii, prim ajutor medical și descarcerare)”, deținut de Județul Covasna, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

7. privind aprobarea devizului general actualizat, precum şi a noilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiție “Extindere, Modernizare Școală Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și Demolare Garaj și Magazie”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

8. privind aprobarea schimbării denumirii, a devizului general actualizat, precum și a noilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Reparații capitale la Centrul de Informare, Îndrumare și Documentare, Sfântu Gheorghe, str. Victor Babeș nr. 18B, județul Covasna”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

9. pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 118/2021 privind alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi SIC în competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon competițional 2021-2022, juniori și seniori, respectiv organizare evenimente și competiții sportive”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

10. privind aprobarea inițierii procedurii de elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I și III

11. cu privire la stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2022, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 83 și 84 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna;

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

12. privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2022;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

13. privind acordul pentru demararea procedurilor în vederea demolării, de către comuna Bodoc, a imobilului aflat în coproprietatea Județului Covasna și a Comunei Bodoc, înscris în C.F. nr. 23743 Bodoc, nr. cad. 23743-C1;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

14. privind aprobarea devizului general actualizat și a noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Reparații acoperiș terasă și terminarea lucrărilor de finisare a fațadei nordice – Sala Studio”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

15. pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 110/2021 privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în administrarea Consiliului Județean Covasna, pentru perioada de iarnă 2021-2022;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

16. pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 40/2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe–Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

17. pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 147/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

18. pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 147/2019 privind reorganizarea și funcționarea Comisiei tehnico - economice a Consiliului Judeţean Covasna;

Inițiator: Jakab István-Barna, Vicepreședintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I și III

 

II. Diverse

 

Şedinţa este publică și poate fi urmărită pe facebook live.

Noutăți