Sunteți aici: » Activitate CJ » Convocator

Convocator

 

În conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 23/2021,

Se convoacă

Consiliul Judeţean Covasna în şedinţă ordinară,
în data de 25 februarie 2021, ora 1200

care va avea loc online pe platforma ZOOM,
cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiecte de hotărâri:

 

 1. privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile situate în comuna Moacșa, județul Covasna, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna în domeniul public al Județului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

 1. privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului - Corp de clădire B1 cu terenul aferent - situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 4, județul Covasna, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Instituția Prefectului – Județul Covasna, în domeniul public al Județului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

 1. privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului - Corp de clădire B2 - situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 4, județul Covasna, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Instituția Prefectului – Județul Covasna, în domeniul public al Județului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

 1. privind aprobarea solicitării de trecere a apartamentelor IV A și IV B, situate în municipiul Sfântu Gheorghe str. Gábor Áron nr. 1, județul Covasna, din domeniul public al statului și din administrarea Biroului Județean de Metrologie Legală Covasna, respectiv al Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorilor Covasna, în domeniul public al Județului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

 1. privind aprobarea transmiterii dreptului de administrarea a unei suprafețe de teren de 2.626 mp, aflat în proprietatea publică a Județului Covasna, din administrarea Consiliului Județean Covasna în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

 1. cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 136/2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție ”CONSTRUIRE CLĂDIRE BOLI PNEUMOLOGICE LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”DR. FOGOLYÁN KRISTÓF” SFÂNTU GHEORGHE”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

 1. privind aprobarea trecerii din domeniul privat al județului Covasna în domeniul public al Județului Covasna a imobilului înscris în CF nr. 23542 Valea Crișului;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

 1. privind atribuirea directă a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă pe timp de vară în anul 2021 a drumurilor județene către SC Drumuri și Poduri Covasna SA;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

 1. privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului comisar șef de poliție Trăistaru Lucian, respectiv validarea desemnării unui nou membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I și III

 

 1. privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

 1. pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 12/2019 privind propunerea de stabilire a salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna şi în cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

 1. privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

 1. privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe  –Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

 

 1. pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 133/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

 1. Alte materiale

 

 1. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020;

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I-VI

 

 1. Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul II al anului 2020;

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I-VI

 

 1. Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către Consiliului Judeţean Covasna, în anul 2020;

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I-VI

 

 1. Raport de informare privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare în cursul anului 2020;

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I, II, IV

 

 1. Raport de activitate al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna pe anul 2020;

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I-VI

 

 1. Diverse

 

Şedinţa este publică și poate fi urmărită pe facebook live.

 

Noutăți