Sunteți aici: » Activitate CJ » Convocator

Convocator

 

În conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 220/2022,

Se convoacă

Consiliul Judeţean Covasna

în şedinţă ordinară,
în data de 8 august 2022, ora 12,00
la sediul său din P-ţa Libertăţii nr. 4, în sala festivă,
cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

I. Proiecte de hotărâri:

1. privind darea în administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe a unui imobil - teren - aflat în proprietatea publică a județului Covasna, situat în comuna Zăbala, județul Covasna, identificat prin Cartea Funciară nr. 29415 Zăbala;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

2. privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe a unei părți din imobilul aflat în proprietatea publică a Județului Covasna, înscris în Cf. nr. 25519 Sfântu Gheorghe, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Țigaretei nr. 44, județul Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

3. privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice în vederea asigurării asistenței juridice și a reprezentării intereselor Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” aflat pe rolul Tribunalului Brașov;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

II. Diverse

 

Şedinţa este publică.

Noutăți