Sunteți aici: » Inf. de interes public » Buget, bilanț, ex. bugetară

Buget, bilanț, ex. bugetară

Buget, bilanț și execuție bugetară

 

Anul 2021  
Situaţii financiare la 30.06.2021 descărcare
Plăți restante la 30.06.2021 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2021 descărcare
Situaţii financiare la 31.03.2021 descărcare
descărcare
Plăți restante la 31.03.2021 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2021 descărcare
Programul de investiţii publice aprobat - inițial descărcare
Bugetul general consolidat - inițial descărcare
Bugete aprobate - inițiale descărcare
descărcare
Proiect de buget + Program de investiții descărcare
Anul 2020  
Situaţii financiare la 31.12.2020 descărcare
Plăți restante la 31.12.2020 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.12.2020 descărcare
Situaţii financiare la 30.09.2020 descărcare
Plăți restante la 30.09.2020 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.09.2020 descărcare
Situaţii financiare la 30.06.2020 descărcare
Plăți restante la 30.06.2020 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2020 descărcare
Situaţii financiare la 31.03.2020 descărcare
Plăți restante la 31.03.2020 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2020 descărcare
Bugetul general consolidat - inițial descărcare
Programul de investiţii publice aprobat - inițial descărcare
Bugete aprobate - inițiale descărcare
descărcare
Proiect de buget + Program de investiții descărcare
   
Anul 2019  
Situaţii financiare la 31.12.2019 descărcare
Plăți restante la 31.12.2019 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.12.2019 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.09.2019 descărcare
Situaţii financiare la 30.06.2019 descărcare
Plăți restante la 30.06.2019 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2019 descărcare
Situaţii financiare la 31.03.2019 descărcare
Plăți restante la 31.03.2019 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2019 descărcare
Bugetul general consolidat - inițial descărcare
Programul de investiţii publice aprobat - inițial descărcare
Bugete aprobate - inițiale

descărcare

descărcare

Proiect de buget + Program de investiții

descărcare
descărcare

Anul 2018  
Situaţii financiare la 31.12.2018 descărcare
Plăți restante la 31.12.2018 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.12.2018 descărcare
Situaţii financiare la 30.09.2018 descărcare
Plăți restante la 30.09.2018 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.09.2018 descărcare
Situaţii financiare la 30.06.2018 descărcare
Plăți restante la 30.06.2018 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2018 descărcare
Situaţii financiare la 31.03.2018 descărcare
Plăți restante la 31.03.2018 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2018 descărcare
Bugetul general consolidat - inițial descărcare
Programul de investiţii publice aprobat - inițial descărcare
Bugete aprobate - inițiale descărcare
Proiect de buget + Program de investiții descărcare
Anul 2017  
Situaţii financiare la 31.12.2017 descărcare
Plăți restante la 31.12.2017 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.12.2017 descărcare
Situaţii financiare la 30.09.2017 descărcare
Plăți restante la 30.09.2017 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.09.2017 descărcare
Situaţii financiare la 30.06.2017 descărcare
Plăți restante la 30.06.2017 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2017 descărcare
Situaţii financiare la 31.03.2017 descărcare
Plăți restante la 31.03.2017 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2017 descărcare
Registrul datoriei publice locale descărcare
Registrul garanțiilor locale descărcare
Bugetul general consolidat - inițial descărcare
Programul de investiţii publice aprobat - inițial descărcare
Bugete aprobate - inițiale descărcare
Proiect de buget + Program de investiții descărcare
Anul 2016  
Situaţii financiare la 31.12.2016 descărcare
Plăți restante la 31.12.2016 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.12.2016 descărcare
Situaţii financiare la 30.09.2016 descărcare
Plăți restante la 30.09.2016 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.09.2016 descărcare
Situaţii financiare la 30.06.2016 descărcare
Plăți restante la 30.06.2016 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2016 descărcare
Situaţii financiare la 31.03.2016 descărcare
Plăți restante la 31.03.2016 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2016 descărcare
Registrul datoriei publice locale descărcare
Registrul garanțiilor locale descărcare
Bugetul general consolidat - inițial descărcare
Programul de investiţii publice aprobat - inițial descărcare
Bugete aprobate - inițiale descărcare
Proiect de buget + Program de investiții descărcare
Anul 2015  
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.12.2015 descărcare
Situaţii financiare la 31.12.2015 descărcare
Plăți restante la 31.12.2015 descărcare
Bugete actualizate la data de 31.12.2015 descărcare
Situaţii financiare la 30.09.2015 descărcare
Plăți restante la 30.09.2015 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.09.2015 descărcare
Situaţii financiare la 30.06.2015 descărcare
Plăți restante la 30.06.2015 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2015 descărcare
Situaţii financiare la 31.03.2015 descărcare
Plăți restante la 31.03.2015 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2015 descărcare
Registrul datoriei publice locale descărcare
Registrul garanțiilor locale descărcare
Bugete aprobate - inițiale descărcare
Bugetul general consolidat - inițial descărcare
Programul de investiţii publice aprobat - inițial descărcare
Proiect de buget descărcare
Programul de investiţii publice - proiect descărcare
Anul 2014  
Situaţii financiare la 31.12.2014 descărcare
Plăți restante la 31.12.2014 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.12.2014 descărcare
Bugete actualizate la data de 31.12.2014

descărcare02
descărcare10
descărcare08
descărcare07

Situaţii financiare la 30.09.2014 descărcare
Plăți restante la 30.09.2014 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.09.2014 descărcare
Situaţii financiare la 30.06.2014 descărcare
Plăți restante la 30.06.2014 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2014 descărcare
Programul de achiziții publice la data de 30.06.2014 descărcare
Bugete actualizate la data de 30.06.2014 

descărcare02
descărcare10 
descărcare07
descărcare08

Situaţii financiare la 31.03.2014 descărcare I
descărcare II
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2014 descărcare
Programul de investiţii publice (proiect) descărcare
Bugete aprobate (inițiale) descărcare
Programul de investiţii publice descărcare
Bugetul general consolidat descărcare
Registrul datoriei publice locale descărcare
Registrul garantiilor locale descărcare
Listă de investiții - inițială descărcare
Listă de investiții - definitivă descărcare
Anul 2013  
Proiect de buget descărcare
Buget aprobat (iniţial) - 1 descărcare
Buget aprobat (iniţial) - 2 descărcare
Buget aprobat (iniţial) - 3 descărcare
Programul de investiţii publice - 1 descărcare
Programul de investiţii publice - 2 descărcare
Bugetul general consolidat descărcare
Registrul datoriei publice locale descărcare
Registrul garantiilor locale descărcare
Situaţii financiare la 31.03.2013 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2013 descărcare
Situaţii financiare la 30.06.2013 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2013 descărcare
Situaţii financiare la 30.09.2013 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.09.2013 descărcare
Situaţii financiare la 31.12.2013 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.12.2013 descărcare
Situația plăților restante la 31.12.2013 descărcare
Material privind posibilitatea de reducere a arieratelor autorităților locale convenită cu FMI descărcare
Listă de investiții - inițială descărcare
Listă de investiții - definitivă descărcare
   
Anul 2012  
Proiect de buget descărcare
Buget aprobat (iniţial) - 1 descărcare
Buget aprobat (iniţial) - 1 descărcare
Programul de investiţii publice descărcare
Bugetul general consolidat descărcare
Subregistrul datoriei publice interne locale descărcare
Subregistrul garantiilor locale descărcare
Previziunile bugetului local multianual 2013-2015 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2012 descărcare
Situaţii financiare la 31.03.2012 descărcare
Detalieri buget local la 31.03.2012 descărcare
Anexa 40b la 31.03.2012 descărcare
Bugetul local actualizat (30.06.2012) descărcare
Lista de investiții 2012 actualizată (30.06.2012) descărcare
Situaţii financiare la 30.06.2012 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2012 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.09.2012 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.12.2012 descărcare
Situaţii financiare la 30.09.2012 descărcare
Situaţii financiare la 31.12.2012

descărcare I

descărcare II

Plăți restante la 31.12.2012 descărcare
Listă de investiții - inițială descărcare
Listă de investiții - definitivă descărcare
  Anul 2011  
Proiect de buget descărcare
Buget aprobat (iniţial) descărcare
Bugetul general consolidat descărcare
Programul de investiţii publice descărcare
Situaţii financiare la 31.03.2011 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2011 descărcare
Situaţii financiare la 30.06.2011 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2011 descărcare
Situaţii financiare la 31.12.2011 descărcare
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.12.2011 descărcare
Detalierea cheltuielilor la 31.12.2011 (Bugetul local) descărcare
Detalierea cheltuielilor la 31.12.2011 (Subcap. 65.02.03, 65.02.04, 65.02.50) descărcare
Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici descărcare
Listă de investiții - inițială descărcare
Listă de investiții - definitivă descărcare
   
Anul 2010  
Buget definitiv descărcare
Buget iniţial descărcare
Situaţii financiare la 31.12.2010 descărcare
Detalierea cheltuielilor la 31.12.2010 (Bugetul local) descărcare
Listă de investiții - inițială descărcare
Listă de investiții - definitivă descărcare
   
Anul 2009  
Buget definitiv descărcare
Buget iniţial descărcare
Situaţii financiare la 31.12.2009 descărcare
Detalierea cheltuielilor la 31.12.2009 (Bugetul local) descărcare
Listă de investiții - inițială descărcare
Listă de investiții - definitivă descărcare
   
Anul 2008  
Buget definitiv descărcare
Buget iniţial (sinteză) descărcare
Situaţii financiare la 31.12.2008 descărcare
Listă de investiții - inițială descărcare
Listă de investiții - definitivă descărcare
   
Anul 2007  
Situaţii financiare la 31.12.2007 descărcare
Listă de investiții - inițială descărcare
Listă de investiții - definitivă descărcare

Noutăți