Sunteți aici: » Despre instituție » Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

 

I. Comisia juridică:
1. Calinic Sabin
- președinte
2. Oláh István
- secretar
3. Cseh Csaba
 

 

 
II. Comisia economică, buget-finanțe, prognoze și patrimoniu, turism, agricultură și dezvoltare rurală:
1. Ambrus József
- președinte
2. Floroian Stelian-Olimpiu
- secretar
3. Imre Csaba Loránd
 
4. Taierling Johann
 
5. Orbán Miklós
 

 

 
III. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrația publică locală, programe și investiții:
1. Dimény György
- președinte
2. Váncza Tibor-István
- secretar
3. Csáki Attila
 
4. Antal Esztilla
 
5. Muntean Felicia-Maria
 

 

 
IV. Comisia învățământ, cultură, culte, sănătate și protecție socială:
1. Farkas Ferenc
- președinte
2. Bartók Enikő-Mária
- secretar
3. Tarczali Maria
 
4. Para János
 
5. Vargha Mihály-Béla
 

 

 
V. Comisia tineret, ONG-uri și sport:
1. Szöllősi Tamás
- președinte
2. Neagoe Daniel
- secretar
3. Gáj Nándor
 
4. Nagy Iosif
 
5. Szőcs László
 

 

 
VI. Comisia pentru relații externe, relații cu instituții europene și programe transnaționale:
1. Fazakas Péter
- președinte
2. Opra-Beni Béla
- secretar
3. Leaua Jănel
 
4. Szász István-Endre
 
5. Tóth Zoltán
 

 

 

Noutăți