Sunteți aici: » Despre instituție » Urbanism

Urbanism

Direcția de urbanism al Consiliului Județean Covasna

Compartimentul Urbanism

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului asigură îndeplinirea atribuțiilor legale cu privire la gestionarea teritoriului prin emiterea certificatelor de urbanism, avizelor de oportunitate, avizelor arhitectului-șef, derularea unor proiecte de regenerarea urbană, gestionarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și alte atribuții care să conducă la îndeplinirea obiectivelor principale ale direcției. 

COMPARTIMENTUL URBANISM

PROGRAM RELAȚII CU PUBLICUL

Luni - Joi: 9,00-14,00

Vineri: 9,00-12,00

Tel: 0367-403951

Personal:

RITI OLIVER RAUL - arhitectul șef al județului

Personal de specialitate:
JÁNOSI ZSOLT
BARTA JÚLIA
MIHÁLY DANIELA
LÁSZLÓ IZABELLA
POPINA DORIN
LILIANA MARINCEA
JÁNOSI ZSOLT HUNOR

Noutăți