Itt vagy: » Tevékenység » Összehívó

Összehívó

 

Kovászna Megye Tanácsa elnökének 2022/25-ös számú Rendelete előírásainak megfelelően

Összehívják
Kovászna Megye Tanácsát soros ülésre

2022. január 27-én, 12 órára,
amely a megyei tanácsosok fizikai jelenlétével tartódik
a Szitabodza 274 szám alatti kultúrotthonba, a következő napirendi tervezettel:

 

I. Határozattervezetek:

1. Kovászna megye saját és a megyei érdekeltségű közintézmények 2022-es évi költségvetésének jóváhagyásáról;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-VI-os szakbizottság

2. a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2022-es évi költségvetésének jóváhagyására;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-VI-os szakbizottság

3. a 2022-es költségvetési évre vonatkozó egyes hozzájárulások befizetésének jóváhagyásáról;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-VI-os szakbizottság

4. a 2021-es év költségvetések IV. negyedévi végrehajtásának jóváhagyásáról;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-VI-os szakbizottság

5. a 2021-2024 időszakra vonatkozó, A községek helyi tanácsai alá rendelt önkéntes sürgősségi szolgálatok és az általuk használt helyiségek felszerelését támogató megyei programról szóló 2021/14-es számú Határozat 1-es számú melléklete módosításának jóváhagyására;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-VI-os szakbizottság

6. a 2021-2024 időszakra vonatkozó, Az ifjúsági tevékenységeket szolgáló helyiségek felszerelését támogató megyei programról szóló 2021/132-es Határozat 1-es és 2-es számú mellékletei módosításainak jóváhagyására;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-VI-os szakbizottság

7. a művelődési programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, szabadidős, ifjúsági és sport tevékenységek, valamint az egyházak, Kovászna megye 2022. évi költségvetéséből, a 2005. évi 350. számú törvény szerinti, vissza nem térítendő anyagi támogatására vonatkozó éves program és pályázati kiírás jóváhagyására;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-VI-os szakbizottság

8. a Kovászna megye szintjén szociális gondozási tevékenységet folytató nemkormányzati szervezetekkel való együttműködési Program 2022-ben jóváhagyására;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-es, II-es és IV-es szakbizottság

9. a helyi tanácsok, a felnőtt fogyatékkal élő személyek és az idős személyek hozzájárulásának meghatározására vonatkozóan, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretén belül nyújtott szociális szolgáltatások fenntartására, a 2022-es évre;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-es, II-es és IV-es szakbizottság

10. a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság által a 2022-es évben nyújtott szociális szolgáltatások részfinanszírozására vonatkozó Szerződés-modell jóváhagyására, amely Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsán keresztül, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és a résztvevő területi-közigazgatási egységek, a helyi tanácsokon keresztül, között kerül megkötésre;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-es, II-es és IV-es szakbizottság

11. Kovászna megye résztvételének jóváhagyására az eKovászna pályázattal a 2014-2020-as Adminisztratív Kapacitás Fejlesztését célzó Operatív Programban, 2. Főtengely – Hozzáférhető, átlátható közigazgatási és igazságügyi rendszer, 2.1. Sajátos célkitűzés – Egységes standardizált rendszerek bevezetése a helyi közigazgatásba, melyek összehangolják a lakosság számára nyújtott szolgáltatások elérését a Közigazgatási Konszolidációs Stratégiának megfelelően;

Kezdeményező Jakab István Barna Kovászna Megye Tanácsának alelnöke.

Jóváhagyja: I-VI-os szakbizottság

12. a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola résztvételének jóváhagyására A nem formális oktatás népszerűsítése a Kovászna megyei Barót mikrorégióban pályázattal a 2014-2020-as Humántőke Operatív Programban, 6. Főtengely - Nevelés és készségek, 6.3. Sajátos célkitűzés - A korai iskolaelhagyás csökkentése integrált megelőzési módszerekkel és a veszélyeztetett - roma és vidéki környezetből származó - csoportokhoz tartozó gyerekek azonos lehetőségeinek biztosításával;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-VI-os szakbizottság

13. a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról szóló 2021/147-as számú határozat 2-es számú mellékletének módosítására;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-VI-os szakbizottság

14. a Közigazgatás foglalkozási család keretén belül, Kovászna Megye Tanácsa saját szakapparátusánál és az alárendelt közszolgáltatásoknál a köztisztviselői és szerződéses alkalmazotti tisztségek alapfizetéseinek a meghatározásáról szóló 2019/12-es számú határozat 2-es számú mellékletének módosítására;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-VI-os szakbizottság

15. Kovászna megye 2022-2023-as tanévi, speciális oktatási hálózata megszervezésének jóváhagyására;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-es és IV-es szakbizottság

16. Kovászna Megye Tanácsa 2021. évi külkapcsolatokra vonatkozó tevékenységének, valamint a 2022. évre szóló keretprog­ramjának jóváhagyására;

Kezdeményező Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Jóváhagyja: I-VI-os szakbizottság

 

II. Más anyagok:

1. Kiértékelési jelentés a 2001/544-es számú törvény alkalmazásáról a 2021-es évben;

Bemutatják: I-VI-os szakbizottságnak

2. Jelentés a Kovászna Megye Tanácsához intézett beadványok megoldási módjáról a 2021-as évben;

Bemutatják: I-VI-os szakbizottságnak

3. Kovászna megye tanácsának 2021-es évi beszámolója az 52/2003 döntéshozatali átláthatóságáról szóló törvény alkalmazásáról;

Bemutatják: I-VI-os szakbizottságnak

4. Beszámoló az egyházak Kovászna megye 2021. évi költségvetéséből, a 2005. évi 350. számú törvény szerinti, vissza nem térítendő anyagi támogatásáról;

Bemutatják: I-VI-os szakbizottságnak

5. A Kovászna Megyei Gyermekvédelmi Bizottság 2021-es évi tevékenységi beszámolója;

Bemutatják: : I-es, II-es és IV-es szakbizottságnak

6. Tájékoztatási jelentés a 2021-es. év folyamán az egészségügyi egységekben hagyott gyerekek helyzetére vonatkozóan;

Bemutatják: : I-es, II-es és IV-es szakbizottságnak

7. Egyes megyei tanácsosok 2021-es évi tevékenységi beszámolója;

Bemutatják: I-VI-os szakbizottságnak

 

III. Különfélék

 

Az ülés nyilvános és a facebook live-on követhető.

Hírek