Sunteți aici: » Transport public județean

Transport public județean

 

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

La data de 02.10.2023 a fost finalizată procedura de achiziție sectorială prin licitație publică pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Covasna. Din 9 loturi înscrise în procedură au fost atribuite 5 loturi, respective loturile 4, 5, 6, 7 și 9. Loturile nr.1, 2, 3 și 8 nu au fost atribuite din cauza lipsei de ofertanți. Astfel, procedura competitivă de licitație publică deschisă privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în județul Covasna pentru loturile neatribuite va fi reluată prin demararea unei noi proceduri de atribuire a contractelor de delegare potrivit Regulamentului CE nr.1370/2007, care se va realiza în condițiile art.8 și art.251, alin. (2) din Legea 99/2016.

Hotărâri (pdf)

Hotărârea nr. 163/2023 privind aprobarea tarifelor de călătorie și atribuirii licențelor de traseu pentru operatorul de transport ASOCIEREA S.C. LINKA TRANZIT S.R.L. - S.C. TRANSBUS S.A., a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare la procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane în județul Covasna, pentru LOTUL 4

Hotărârea nr. 164/2023 privind aprobarea tarifelor de călătorie și atribuirii licențelor de traseu pentru operatorul de transport ASOCIEREA S.C. LINKA TRANZIT S.R.L. - S.C. TRANSBUS S.A., a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare la procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane în județul Covasna pentru LOTUL 5

Hotărârea nr. 165/2023 privind aprobarea tarifelor de călătorie și atribuirii licențelor de traseu pentru operatorul de transport ASOCIEREA S.C. LINKA TRANZIT S.R.L. - S.C. TRANSBUS S.A., a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare la procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane în județul Covasna pentru LOTUL 6

Hotărârea nr. 166/2023 privind aprobarea tarifelor de călătorie și atribuirii licențelor de traseu operatorul de transport COMUNA BARCANI, a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare la procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane în județul Covasna pentru LOTUL 7

Hotărârea nr. 167/2023 privind aprobarea tarifelor de călătorie și atribuirii licențelor de traseu pentru operatorul de transport COMUNA SITA BUZĂULUI, a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare la procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane în județul Covasna pentru LOTUL 9


Programul de transport (pdf)


Operatorii de transport/grupe de trasee (pdf)

Trasee atribuite septembrie 2023

Date de contact - operatori de transport


Regulamentul serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Covasna (pdf)


Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Covasnan (pdf)

Caiet de sarcini - Anexa 1 Program de transport

Caiet de sarcini - Anexa 2 Grafice de circulatie

 

DATE DE CONTACT:

Compartimentul monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, transport public judeţean

Sfântu Gheorghe, str. Recoltei, nr.3 (Sediul S.A.D.J. Covasna)

Tel.0367-411441 int.13

e-mail: office@kvmt.ro

 

INFORMAȚII GENERALE

Consiliul Județean Covasna, în calitate de autoritate a administrației publice locale are atribuții în asigurarea, organizarea, reglementarea, coordonarea și controlul prestării serviciilor de transport public defășurat pe raza administrativ-teritorială a județului Covasna.

Asigurarea prestării serviciului de transport public rutier judeţean de persoane de către Consiliul Judeţean Covasna se realizează în vederea garantării respectării drepturilor şi intereselor cetăţenilor utilizatori ai serviciului, precum şi a satisfacerii cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului instituţiilor publice şi ale operatorilor economici prin servicii de calitate, conform art.1 alin.(4) lit.c) şi lit.l) din Legea nr.92/2007.

Obiectivele urmărite de Consiliul Judeţean Covasna în materia serviciului de transport judeţean de persoane constă în asigurarea continuităţii serviciului prin programul de transport, corelat cu fluxul de călători existent, potrivit prevederilor art.1 alin.(6) lit.g) din Legea nr.92/2007.

Compartimentul monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, transport public judeţean din cadrul instituției noastre are atribuții privind transportul public județean de persoane din județul Covasna.

 

LEGISLAȚIE

Legea nr. 92/2007 serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale

Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice

 

Noutăți