Consiliul Județean Covasna

Consiliul judeţean Covasna este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Judeţul Covasna este împărţit în 45 de unităţi administrativ-teritoriale, dintre care 2 municipii, 3 oraşe şi 40 comune. Reşedinţa de judeţ se află la Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4.Proiecte C.J.
Joi, 13 august 2020

Consiliul Judeţean Covasna, la şedinţa ordinară din data de 15 iulie 2019 a aprobat prin Hotărârea nr. 124/2019 finanțarea din fonduri publice a programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”.

Urbanism
Vineri, 29 ianuarie 2021

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului asigură îndeplinirea atribuțiilor legale cu privire la gestionarea teritoriului prin emiterea certificatelor de urbanism, avizelor de oportunitate, avizelor arhitectului-șef, derularea unor proiecte de regenerarea urbană, gestionarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și alte atribuții care să conducă la îndeplinirea obiectivelor principale ale direcției. 

Relații externe
Obiectivul nostru: obținerea statutului de limbă regională pentru limba maghiară  - Congresul Autorităților Locale și Regionale al CE a adoptat raportul privind folosirea limbilor de către autoritățile locale și regionale
Luni, 4 noiembrie 2019

Adoptarea raportului privind folosirea limbilor de către autoritățile locale și regionale este o încurajare pentru noi să continuăm drumul nostru, pentru că direcția este bună, arătând că nu este un lucru ieșit din comun dacă o minoritate își poate utiliza oficial limba maternă, iar obiectivul principal este acela ca limba maghiară, alături de cea română, să devină limbă oficială regională în Ținutul Secuiesc – au subliniat liderii Consiliului Județean Covasna la conferința de presă de luni, în cadrul căreia au anunțat că, la finele lunii octombrie, în cadrul sesiunii plenare de toamnă, Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei a adoptat Raportul privind utilizarea limbilor de către autoritățile locale și regionale. Elaborarea documentului a fost inițiată de către Comitetul de guvernare al acestui for al Consiliului Europei, în primăvara anului 2018, în cadrul reuniunii și conferinței pe probleme lingvistice organizată la Băile Bálványos.

Noutăți