Sunteți aici: » Despre instituție » Inst. subordonate » Cultură » Ansamblul de Dansuri Háromszék

Ansamblul de Dansuri Háromszék

 

Ansam­blul de Dansuri Háromszék a fost înfi­inţat în anul 1990, în Sfântu Ghe­orghe, cu misiunea de a culege, a păstra şi a valorifica scenic folclorul muzical şi coregrafic specific comunităţilor maghiare din Tran­sil­va­nia.

O misiune pe care Ansamblul de Dansuri Háromszék o împlineşte prin producţii artistice și spectacole reprezentative pentru muz­ica şi dan­sul pop­u­lar maghiar din Ardeal. În ace­laşi timp, Ansamblul este deschis spre tradiţiile folclorului muzical şi coregrafic ale tuturor comunităţilor etnice din Transilvania şi spre interferenţele culturale pe care aceste valori tradiţionale le creează.

Principalele proiecte artistice ale Ansam­blului Háromszék sunt reprezentate de premierele fiecărei Stagiuni. Repertoriul unei Stagiuni este alcătuit din producţii artistice care, prin diversitatea formelor de expresie coregrafică şi a tematicii abordate, răspund nevoilor culturale ale mai multor categorii de public, în aşa fel încât Ansamblul Háromszék să devină un personaj activ în viaţa culturală covăsneană, dar şi în dialogul cultural naţional şi internaţional.

Datorită politicii sale repertoriale, Ansamblul Háromszék a reuşit să cucerească publicul din România şi din străinătate, revelând val­oarea con­tempo­rană a tradițiilor folclorice din Tran­sil­va­nia, prin spectacole legendare de teatru-dans, precum: Nunta însângeratăPen­tru o sută de ani, Din post în post, Balada din Ceuaș, Fiul risip­i­tor, Lău­tariiGábor Áron sau Mundruc.

Producțiile Ansam­blu­lui Háromszék valorifică scenic muzica şi dansurile populare din diferite zone etno­grafice ale  Tran­sil­va­niei, iar prin stilul eclec­tic și ino­v­a­tiv al acestor oferte artistice, spectatorii sunt provocaţi a se confrunta cu pro­pri­ile  prejudecăți, conform cărora fol­clor ar fi o formă anacronică de comunicare.

 

 

Ansam­blul Háromszék a susţinut  peste 2000 de reprezentaţii cu producţiile sale, în toate oraşele mari ale Tran­sil­vaniei. Ansamblul a răspuns şi numeroaselor invitaţii de a susţine turnee în ţară şi în afara graniţelor, participând la întâlniri artistice şi festivaluri din România, dar şi din ţări precum Ungaria, Aus­tria, Ger­ma­nia, Slo­va­cia, Elveţia, Italia, Por­tu­galia, Polo­nia, Fin­landa, Gre­cia, Rusia și Regatul Unit.

În fiecare an, cel mai important partener de proiecte al Ansamblului Háromszék este Fun­daţia Lajtha László. Începând din 1991, cele două insti­tuţii găzduiesc împre­ună Întâl­nirea Muzicii şi Dan­su­lui Pop­u­lar din Sfântu Ghe­o­rghe, unde par­tic­i­panţii intră în dialog cu păstră­torii de folclor muzical şi coregrafic auten­tic, din diferitele regiuni fol­clorice ale ţării. Ace­laşi con­cept se află şi la baza organizării Taberei de Fol­clor Ţigă­nesc din Comandău, care s-a năs­cut cu scopul de a contribui la o mai pro­fundă cunoaştere a cul­turii şi a problemelor cu care se confruntă romii din ţara noastră.

 

Contact:
Ansamblul de Dansuri "Háromszék"
520003 - Sfântu Gheorghe
Str. Gábor Áron nr. 1
Judeţul Covasna, România
Tel: +4/0372 941 240
Fax: +4/0372 875 823
E-mail: hte@hte.ro

 

Pagina web: www.hte.ro 
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/haromszek

De aici se poate descărca logoul instituției în format .pdf.

Noutăți