Sunteți aici: » Despre judeţ » Relații externe » Relații cu instituții europene

Relații cu instituții europene

 

 

Congresul Puterilor Locale și Regionale din Europa (CPLRE)

 

Congresul Puterilor Locale și Regionale din Europa a fost înființat în 1994 în calitate de organ consultativ al Consiliului Europei. El funcționează pe baza Rezoluției Statutare 2000 (1) a Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei.

 

Congresul:

  • este vocea regiunilor și municipiilor din Europa;
  • oferă un loc privilegiat de dialog unde reprezentanții puterilor locale și regionale dezbat problemele comune, își confruntă experiențele și își prezintă guvernelor punctele de vedere;
  • sfătuiește Comitetul Miniștrilor și Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei privind toate aspectele politicii locale și regionale;
  • acționează în strânsă cooperare cu organizațiile naționale și internaționale care reprezintă activitățile locale și regionale;
  • organizează audieri și conferințe la nivel local și regional pentru a ajunge la marele public a cărui participare rămâne esențială pentru instaurarea unei veritabile democrații;
  • elaborează periodic rapoarte de țară privind situația democrației locale și regionale în toate statele membre;
  • veghează, în special, asupra aplicării principiilor Cartei europene a autonomiei locale;
  • sprijină noile state membre ale Organizației în îndeplinirea sarcinilor practice necesare realizării unei autonomii locale și regionale efective.

 

Adunarea bicamerală

Congresul este alcătuit din două camere: Camera autorităților locale și Camera regiunilor. Adunarea bicamerală cuprinde 324 membri titulari și supleanți, fiecare dintre aceștia reprezentând alesul uneia dintre cele peste 150.000 de colectivități locale și regionale din 47 state membre ale Europei. Camerele alternează în alegerea președintelui Congresului pentru un mandat de doi ani.

Delegația României este compusă din zece membri titular și zece supleanți (cinci membri în Camera autorităților locale și cinci membri în Camera regiunilor).

În mai 2018 am găzduit la Bálványos, un important eveniment internațional, Consiliul Județean Covasna a fost co-organizatorul ședinței Comitetului de Guvernare a Congresului Puterilor Locale și Regionale, urmată de o conferință internațională despre „Utilizarea limbilor în administrațiile locale și regionale”.

Obiectivul principal al Congresului este de a asigura participarea autorităților locale și regionale la procesul de unificare europeană și are sarcina de a sprijini funcționarea structurilor democratice locale și regionale și de a consolida cooperarea dintre țările și regiunile învecinate din întreaga Europă.

Pe lângă participarea noastre în ședințele și forumurile Congresului, depunem efort în sfera promovării regionale, prin organizarea și participarea noastră la diferitele evenimente de informare și de promovarea. Astfel în martie 2010, în timpul celei de a 18-lea sesiuni plenare de primăvară a CPLRE, am organizat la Strasbourg o expoziție interactivă de fotografii artistice, menite să prezinte valorile naturale și turistice ale județului. Am continuat această activitate în timpul celei de-a 36-a sesiuni a Congresului, în aprilie 2019, organizând un eveniment promoțional de succes, axând pe prezentarea valorilor artistice, a tradițiilor multiculturale și meșteșugărești.

Mai multe informații despre Congres: www.coe.int

 

 

Adunarea Regiunilor Europene (ARE)

 

Creată în 1985, Adunarea Regiunilor Europene (ARE) este o rețea independentă a regiunilor europene și cea mai mare organizație de cooperare interregionala din Europa lărgită care reprezintă peste 35 de țări.

Adunarea Regiunilor Europene este purtătorul de cuvânt la nivel politic al regiunilor și partenerul cheie al instituțiilor europene si internaționale cu privire la problemele esențiale de competenta regionala. Organizația promovează diversitatea regiunilor si o transpune in practica. Încurajează principiul subsidiarității si a structurilor regionale democratice. Oferă posibilitatea regiunilor de a fi legătura esențiala intre Europa si cetățenii săi.

Judeţul Covasna este membru al ARE din anul 1997, participând activ la mai multe programe, fiind promotorul și organizatorul a mai multor conferințe internaționale și cursuri de formare din cadrul programului Training Academy.

Județul Covasna și-a consolidat poziția de membru activ în Biroul Permanent al conducerii ARE, în decursul a mai multor mandate.

Am pregătit cu devotament, în calitate de co-organizatori, Sesiunea Plenară de primăvară a Comitetelor de specialitate AER, care urma să aibă loc în martie 2020, la Covasna, dar din cauza pandemiei Covid-19, a fost anulat în ultimul moment.

Pentru mai multe informații: http://www.aer.eu/

Noutăți