Sunteți aici: » Activitate CJ » Transparența decizională » ANUNȚURI conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică » Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2014

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2014

Marți, 7 ianuarie 2014

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

cu sediul în Sf. Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

 

aduce la cunoştinţă publică

iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru elaborarea Proiectului de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2014, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 și 63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care va fi supus analizei, avizării şi adoptării consiliului judeţean la şedinţa ordinară al acestuia din luna martie 2014.

 

EXPUNERE DE MOTIVE

cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2014, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 și 63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În conformitate cu prevederile art. 62 şi art. 63 din Legea nr. 571/2003 Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care arenda sau chiria se achită în natură, evaluarea în lei se va face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, comunicate cu comunicate cu adresele nr. 4014/18.12.2013 și 54/14.01.2014. Aceste preţuri sunt folosite pentru stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor şi a plăţilor anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor.

În acest sens, pe baza propunerii Direcţiei pentru Agricultură a Județului Covasna, supunem analizei şi adoptării consiliului judeţean proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2014.

 

Preţurile medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2014, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 și 63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

-lei-

Nr. crt.

Produse agricole

U.M.

Preţ unitar

1.

Cartofi consum

kg

0,65

2.

Grâu de panificaţie

kg

0,60

3.

Porumb boabe

kg

0,60

4.

Orz, orzoaică (furaj)

kg

0,55

5.

Carne porcine (viu)

kg

9,00

6.

Carne bovine (viu)

kg

4,50

7.

Carne tineret bovin

kg

9,00

8.

Lapte de vacă

l

1,05

9.

Masă verde obținută de pe pajiști

tonă

80,00

 

Textul complet al Proiectului de hotărâre va fi afişat la sediul Consiliului Judeţean Covasna respectiv va putea fi consultat pe pagina Web www.cjcv.ro sau www.kvmt.ro, începând cu data de 21 ianuarie 2014.

Cei interesaţi pot trimite/depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii privind proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2014 până la data de 5 februarie 2014, la adresa/sediul Consiliului Judeţean Covasna.

 

Președinte,

TAMÁS Sándor

Noutăți