Sunteți aici: » Știri » O nouă instituţie în cadrul administraţiei judeţene

O nouă instituţie în cadrul administraţiei judeţene

Joi, 29 martie 2012

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din 29 martie a Consiliului Judeţean Covasna au fost incluse, printre altele, rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna, înfiinţarea, în cadrul consiliului, a unei instituţii noi, precum şi validarea mandatului de consilier judeţean al dlui Benedek Barna-József.

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din 29 martie a Consiliului Judeţean Covasna au fost incluse, printre altele, rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna, înfiinţarea, în cadrul consiliului, a unei instituţii noi, precum şi validarea mandatului de consilier judeţean al dlui Benedek Barna-József.

Proiectul de hotărâri privind rectificarea bugetului, suferind modificări pe parcursul şedinţei, a fost adoptat de către membrii consiliului, însă membrii fracţiunii Partidului Civic Maghiar s-au abţinut de la vot. Proiectul a fost modificat în urma anunţului făcut de András-Nagy Róbert, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă  „Dr. Fogolyán Kristóf”, prin care a făcut cunoscut că s-a stricat aparatul ecograf al Secţiei de cardiologie din cadrul instituţiei, fiind nevoie de cumpărarea unui aparat nou. Un astfel de aparat costă în jur de 100 mii lei. În legătură cu aceasta, Henning László, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna, a spus că există posibilitate pentru redirecţionarea unor sume, astfel, modificarea se va include în hotărâre. De altfel, cele mai semnificative elementele ale hotărârii privind rectificarea bugetului, aprobată miercuri, vizează instituţia sanitară judeţeană. Aceste sume vor intra în bugetul consiliului în urma contractului încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Covasna, iar pe de altă parte din fonduri guvernamentale şi încă 88 mii lei din sponsorizări. După cum am relatat nu de mult, Ministerul Sănătăţii a aprobat aproape 5,4 milioane lei pentru lucrările de modernizare din corpul B al clădirii principale, din care Consiliul Judeţean Covasna va acoperi 284 mii lei, valoarea cotei părţi de contribuţie.

Celelalte poziţii rectificate ale bugetului vizează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic – la care Consiliul Judeţean Covasna are calitatea de membru fondator – precum şi câteva proiecte de investiţii mai mici. Printre acestea se numără şi garajul ce va fi construit în Sf. Gheorghe pentru autospeciala SMURD şi pentru care administraţia judeţeană a alocat 50 mii lei.

Tot în ziua de miercuri, plenul consiliului judeţean a aprobat înfiinţarea Centrului judeţean pentru protecţia naturii, dezvoltare rurală şi salvamont. Instituţia nou înfiinţată care va funcţiona în cadrul Consiliului Judeţean Covasna va avea principalul scop administrarea siturilor Natura 2000 şi a ariilor naturale protejate aflate în patrimoniul judeţului Covasna. Pe lângă aceasta, în competenţa centrului intră şi îmbunătățirea calității vieții în mediul rural, organizarea şi coordonarea activităţii de prevenire a accidentelor montane şi de salvare în munţi. În cadrul acestui structuri vor funcţiona în total şase compartimente. Instituţia are personalitate juridică şi a fost înfiinţată prin reorganizarea Compartimentului pentru protecţia naturii, dezvoltarea turismului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna

Membrii consiliului judeţean au validat în unanimitate de voturi mandatul de consilier judeţean al dlui Benedek Barna-József. Noul consilier a depus jurământul atât în limba română, cât şi în limba maghiară. Benedek îşi va desfăşura activitatea de consilier în cadrul fracţiunii PCM, în locul lui  Nagy András care nu de mult timp a plecat din echipa de consilieri a PCM-ului.

Au urmat mai multe comentarii după raportul de activitate prezentat în cadrul şedinţei de către András-Nagy Róbert, managerul spitalului, dar acestea au fost, în primul rând, observaţii constructive.

După raportul de activitate pe perioada 2008–2012 al preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, Tamás Sándor, ce a fost prezentat la începutul reuniunii, a avut loc o dezbatere politică prelungită. Atacul a fost lansat de către consilierii din fracţiunea Partidului Civic Maghiar. Proiectele de hotărâri incluse în ordinea de zi au fost aprobate în unanimitate de voturi, cu o excepţie şi, bineînţeles, cu abţinerea de la vot a fracţiunii PCM.
 

Noutăți