Sunteți aici: » Știri » Număr record de solicitări la concursul de proiecte

Număr record de solicitări la concursul de proiecte

Vineri, 7 aprilie 2023

Investiții importante în sănătate, rectificări bugetare, proiecte pentru ONG-uri și unitățile de cult, proiect european pentru o platformă e-asistență socială, refugiu montan și observator, raportul de activitate al Consiliului Județean pentru anul 2022 – sunt cele mai importante teme care s-au aflat pe agenda Consiliului Județean Covasna, întrunit în ședință joi, 6 aprilie.

Un număr record de solicitări au fost înregistrate la concursul de proiecte lansat în luna februarie de Consiliul Județean, în domeniile cultural, educativ-științific, recreere, tineret și sport, dar și pentru acordarea de sprijin financiar unităților de cult. ONG-urile și unitățile de cult din județul nostru au depus în total 592 de proiecte pentru finanțare. Rezultatele concursului de finanţare al Consiliului Judeţean Covasna au fost aprobate, joi, în cadrul ședinței de Consiliu.

Astfel a fost înregistrată o creștere de 22% faţă de anul trecut, cea mai mare creștere regăsindu-se la proiectele pentru activitățile sportive, unde vorbim de 56%, iar la activitățile de recreere creșterea a fost de 29,6%. Au fost depuse 46 de proiecte pentru tineret, 58 pentru activități sportive, 175 pentru activități de recreere, 158 de proiecte pentru programe culturale, iar unitățile de cult au depus 155 de proiecte” – a spus în cadrul ședinței președintele Consiliului Județean, Tamás Sándor.

Bugetul alocat pentru acest scop este de 3.150.000 lei. Împărțirea banilor s-a făcut pe domenii de activitate, astfel: 200.000 lei pentru sport, 150.000 lei pentru tineret, 400.000 lei pentru cultură, 400.000 lei pentru recreere, 2.000.000 lei pentru susținerea cultelor.

Rezultatele concursului de finanţare pe anul 2023 pot fi accesate pe pagina web a instituției.

 

Aripă nouă pentru policlinică

 

Bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” din Sf. Gheorghe a fost majorat cu 8,08 milioane lei, din care 7,5 milioane lei reprezintă fonduri alocate din bugetul Ministerului Sănătății pentru reparații capitale și pentru modernizarea clădirii Spitalului Corp Vechi, precum și pentru proiectarea unei extinderi la acest corp de clădire în vederea asigurării serviciilor de spitalizare de zi și reabilitare.

Tot legat de Spitalul Județean de Urgență, Consiliul Județean a aprobat devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru extindere corp policlinică pentru cabinete neurologie, Centru stroke și imagistică prin rezonanță magnetică (IRM).

În prezent activitatea care urmează să se desfășoare în extinderea propusă a clădirii existente se desfășoară în cadrul întregului complex spitalicesc. Accesul pacienților de la ambulatoriu la laboratorul de Imagistică prin rezonanță magnetică (IRM) este unul greoi. De aceea, aparatul disponibil nici nu este utilizat la capacitate maximă. În plus, cabinetele de consultații de la Secția Neurologie sunt vizitate zilnic de un număr ridicat de persoane, ceea ce face ca spațiile de care dispune în prezent spitalul să fie în general supraaglomerate, mai ales sălile de așteptare și căile de circulație. Prin urmare, realizarea extinderii clădirii asigură atât spațiile necesare pentru funcționarea în condiții optime a laboratorului de Imagistică prin rezonanță magnetică (IRM), a cabinetelor de Neurologie și a unui centru Stroke, cât și extinderea blocului operator existent în Corpul E. Extinderea clădirii policlinicii este, așadar, o continuare firească și necesară a eforturilor depuse până în prezent pentru Spitalul Județean, în vederea creării de condiții cât mai bune pentru diagnosticarea și tratarea pacienților în regim ambulatoriu” – a subliniat președintele Consiliului Județean.

În cadrul ședinței a fost adoptată și hotărârea privind predarea amplasamentului către CNI care va realiza această investiție. Valoarea totală a investiției se ridică la 39 de milioane de lei, din care 38,8 milioane finanțați prin Compania Națională de Investiții.

 

Refugiu montan cu observator panoramic în Munții Bodoc

 

În vederea promovării turismului montan în județ, Consiliul Județul Covasna intenționează să construiască un refugiu montan cu observator panoramic în Munții Bodoc, în apropierea Vârfului Bodoc. În acest scop, Consiliul Județean a aprobat Nota conceptuală și tema de proiectare pentru realizarea investiției. 

Construirea unui refugiu montan cu observator panoramic va contribui semnificativ la promovarea potențialului turistic natural al județului, refugiul respectiv urmând a fi un punct de atracție nu numai pentru practicanții turismului montan, ci și pentru persoanele care iubesc drumețiile. Misiunea investiției este aceea de a încuraja petrecerea timpului în aer liber și practicarea activităților non intruzive, specifice ecoturismului. Clădirea va avea un rol triplu, de observator panoramic pentru turiști, refugiu montan și amplasament pentru pasionații de fotografie.

Refugiul montan cu observator panoramic va fi amplasat la o altitudine de aproximativ 1000 de metri în apropierea Vârfului Bodoc, în zona destinată traseelor turistice din Munții Bodoc - de unde turiștii pot admira peisajele din zona Carpaților de Curbură și a Depresiunii Brașovului.

  

De asemenea, în cadrul ședinței a fost aprobată participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Covasna la proiectul HUB DE SERVICII – finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020. În cadrul acestui program, se urmărește crearea unui sistem informatic integrat în domeniul asistenței sociale și al domeniilor conexe, precum și îmbunătățirea activității serviciilor publice de asistență socială.

 

Activitatea administrației județene în numere

 

Consilierii judeţeni au luat la cunoștință și Raportul de activitate al Consiliului Județean Covasna pe anul 2022. În cursul anului trecut, Consiliul Judeţean Covasna s-a întrunit în şedinţe de 25 ori, dintre care 16 au fost şedinţe ordinare; 4 au fost şedinţe extraordinare, 4 au fost ședințe extraordinare de îndată, iar cu ocazia aniversării a 30 de ani de la înființarea Consiliului Județean Covasna  am organizat o ședință festivă. În cadrul acestor şedinţe s-au adoptat 216 hotărâri, în diferite domenii ale vieţii economice, sociale şi culturale. Președintele a emis 325 de dispoziţii, care reglementează probleme din sfera de competenţa sa.

 

În cursul anului 2022 s-au primit prin poștă, curier, poșta electronică, fax sau direct de la petiționari, precum și acte create din oficiu un număr de 17.830 de acte care au fost înregistrate. Acestea reprezintă în medie 71 de acte înregistrate zilnic.

În cursul anului 2022 în cadrul Compartimentului Urbanism și G.I.S., respectiv Compartimentul Control Urbanism, au fost emise 708 certificate de urbanism; 287 autorizații de construire/desființare. În cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism au fost discutate 59 de documentații de urbanism și au fost emise 47 de avize.  În anul 2022 au fost emise 43 de avize în cadrul ședințelor Comisiei Tehnico-Economică pentru lucrări care se finanțează din bani publici.

Noutăți