Sunteți aici: » Activitate CJ » Transparența decizională » ANUNȚURI conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică » EXPUNERE DE MOTIVE cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2012, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 și 63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

EXPUNERE DE MOTIVE cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2012, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 și 63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Vineri, 18 noiembrie 2011

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA, cu sediul în Sf. Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru elaborarea Proiectului de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2012

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
cu sediul în Sf. Gheorghe,
Piaţa Libertăţii nr. 4
în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
 
aduce la cunoştinţă publică
 
iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru elaborarea Proiectului de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2012, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 și 63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care va fi supus analizei, avizării şi adoptării consiliului judeţean la şedinţa ordinară al acestuia din luna decembrie 2011.
 
EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2012, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 și 63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 
În conformitate cu prevederile art. 62 şi art. 63 din Legea nr. 571/2003 Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care arenda sau chiria se achită în natură, evaluarea în lei se va face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, comunicate cu adresa nr. 7808/08.11.2011. Aceste preţuri sunt folosite pentru stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor şi a plăţilor anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor.
În acest sens, pe baza propunerii Direcţiei pentru Agricultură a Județului Covasna, supunem analizei şi adoptării consiliului judeţean proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2012.
 
Preţurile medii ale produselor agricole
pentru anul fiscal 2012, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 și 63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
                                                            -lei-
Nr. crt.
Produse agricole
U.M.
Preţ unitar
1.
Cartofi consum
kg
0,30
2.
Grâu de panificaţie
kg
0,60
3.
Porumb boabe
kg
0,55
4.
Orz, orzoaică (furaj)
kg
0,45
5.
Carne porcine (viu)
kg
6,50
6.
Carne bovine (viu)
kg
7,00
7.
Carne tineret bovin
kg
9,00
8.
Lapte de vacă
l
1,00
 
Textul complet al Proiectuluide hotărâre va fi afişat la sediul Consiliului Judeţean Covasna respectiv va putea fi consultat pe pagina Web www.cjcv.ro sau www.kvmt.ro, începând cu data de 16 noiembrie 2011.
 
Cei interesaţi pot trimite/depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii privind proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2011 până la data de 28 noiembrie 2011, la adresa/sediul Consiliului Judeţean Covasna.
 
Președinte,
TAMÁS Sándor
 
 
 
 

Noutăți