Sunteți aici: » Știri » Concurs

Concurs

Joi, 19 mai 2016

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna organizează concurs la sediul Consiliului Județean Covasna din Sf. Gheorghe, p-ța Libertății nr. 4 pentru ocuparea funcției vacante de șef birou (funcție de execuţie) la biroul de administrație din cadrul aparatului tehnic al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna.

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna organizează concurs la sediul Consiliului Județean Covasna din Sf. Gheorghe, p-ța Libertății nr. 4 pentru ocuparea funcției vacante de șef birou (funcție de execuţie) la biroul de administrație din cadrul aparatului tehnic al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna după următorul program:

- depunerea dosarelor de înscriere până la data de 30.05.2016, inclusiv, ora 12,
- susținerea probei scrise în data de 31.05.2016 ora 10 și
- a probei de interviu în data de 02.06.2016 ora 10.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul comunicații și relații publice.

-  minim 1 an vechime în domeniu

Relaţii suplimentare se pot obţine la biroul de administraţie al Asociaţiei aflat la sediul Consiliului Judeţean Covasna din Piața Libertății nr. 4, municipiul Sfântu Gheorghe, telefon 0736333780.

 

BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de șef birou  (funcție de execuţie) la biroul de administrație din cadrul aparatului tehnic al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna poate fi studiată aici

LISTA actelor pe care trebuie să le conțină în mod obligatoriu dosarul de concurs poate fi studiată aici

STATUTUL poate fi studiat aici.

REGULAMENTUL concursului poate fi studiat aici.

Noutăți