Sunteți aici: » Despre instituție » Inst. subordonate » Cultură » Biblioteca Județeană 'Bod Péter'

Biblioteca Județeană 'Bod Péter'

 

Instituţia deţine o colecţie considerabilă de documente de uz şi de utilitate public(ă), cu caracter enciclopedic, care conţine material atât cu caracter general, cât şi de natură specifică, astfel şi un fond cultural maghiar important.

La finele anului 2020, fondul bibliotecii însuma 253.502 de unităţi bibliotecare (cărţi, ziare, reviste, documente audiovizuale), incluzându-se aici şi fondul filialei sale, situată în str. Sporturilor din Sf. Gheorghe. Biblioteca dezvoltă un fond care conţine în mod primordial documente în limba maghiară şi română. Numărul utilizatorilor înscrişi ai bibliotecii era (la 31 decembrie 2020) de 7885, dintre care 76% de naţionalitate maghiară, 22% de naţionalitate română, 2% de alte naţionalităţi. Instituţia asigură suport metodologic pentru cele 39 de biblioteci publice din judeţul Covasna, acordă o atenţie sporită dezvoltării depozitului legal pentru publicaţiile editate în regiune, mai ales celor cu implicaţii şi referiri covăsnene ţinând de istoria locală şi regională. Ca bibliotecă judeţeană, este implicit şi biblioteca municipiului reşedinţă de judeţ în care funcţionează.

Prin activităţile şi proiectele pe care şi le asumă, biblioteca se străduieşte să fie un spaţiu comunitar veritabil, în care utilizatorii săi să beneficieze – pe lângă serviciile bibliotecare tradiţionale – şi de servicii informaţionale şi comunicaţionale pe o paletă tematică cât mai variată, și ținând pasul cu inovațiile tehnologice în domeniu. Prin programele şi evenimentele culturale organizate, menite să asigure publicului petrecerea utilă şi plăcută a timpului liber, biblioteca doreşte să-şi fidelizeze utilizatorii existenţi, respectiv să atragă – și din publicul acțiunilor și programelor culturale – noi utilizatori interesaţi de oferta sa culturală şi spirituală, centrată pe familie și pe comunitate.

 

 

În aria preocupărilor şi sarcinilor principale ale bibliotecii figurează următoarele activităţi:

  • asigurarea accesului la documentele din colecţiile sale şi din cele ale altor biblioteci, cât şi la informaţiile conţinute de acestea, oferirea de asistenţă profesională pentru asimilarea şi utilizarea acetor informaţii;

  • prezentarea şi cercetarea valorilor spirituale, culturale şi comunitare ale regiunii, a proceselor istorice şi de dezvoltare aferente, sistematizarea şi publicarea datelor care ţin de această activitate, crearea şi menţinerea condiţiilor corespunzătoare în acest sens, atât pentru bibliotecari, cât şi pentru utilizatorii instituţiei;

  • înlesnirea şi impulsionarea învăţării pe tot parcursul vieţii („lifelong learning”), a orientării spirituale eficiente, a culturalizării individuale şi colective, în vederea dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere;

  • îngrijirea şi dezvoltarea permanentă şi de calitate a fondului de documente deţinut, ridicarea continuă a nivelului serviciilor oferite, adecvarea acestora la specificul local şi regional, respectiv ralierea lor treptată la cerinţele şi normele europene din domeniu;

  • o preocupare deosebită şi susţinută pentru copii şi tineri, îndemnarea lor la lectură, la aprecierea creaţiei spirituale şi la aplicarea ludicului inteligent în activităţile lor – în acest sens o colaborare reciproc avantajoasă a instituţiei cu sfera învăţământului preşcolar, şcolar şi universitar;

  • informatizarea continuă şi eficientă a bibliotecii, asigurarea prezenţei sale atractive şi prodigioase în spaţiul virtual, menţinerea legăturii reale cu utilizatorii, şi în vederea receptării şi fructificării reacţiilor şi semnalelor în acest sens;

  • îmbunătăţirea gradului de apreciere comunitară a bibliotecii şi conştientizarea cât mai bună a rolului complex al acestei instituţii.

 

Contact:

Biblioteca Judeţeană „Bod Péter”, Sf. Gheorghe, jud. Covasna
520008 Sfântu Gheorghe
str. Gábor Áron nr. 14
Jud. Covasna, România
Telefon:
        (+4)0267 312 133 (solicitări, prelungire cărți împrumutate)
        (+4)0267 351 609 (secretariat)
        (+4)0267 315 577 (director adjunct economic)
Fax: (+4) 0267 351 609

E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro (solicitări, prelungire cărți împrumutate)
             biblio@kmkt.ro (secretariat)

Catalog electronic: online.kmkt.ro
Pagină web:  www.kmkt.ro
Facebook:     www.facebook.com/bodpeterlibrary
                      www.facebook.com/gyermekkonyvtar.sepsi (compartimentul Împrumut pentru copii)
Instagram:     www.instagram.com/bodpeterlibrary

 

Filială
520081 Sfântu Gheorghe
str. Sporturilor nr. 15, bl. 21, sc. C, ap. 1
Jud. Covasna, România
Telefon: (+4) 0267 311 927
E-mail: filiala@kmkt.ro
Facebook: www.facebook.com/fiokkonyvtarsepsi

Logoul instituției în format .pdf

Noutăți