Sunteți aici: » Știri » Apel de depunere proiecte pentru finanțare nerambursabilă din partea CJ Covasna

Apel de depunere proiecte pentru finanțare nerambursabilă din partea CJ Covasna

Joi, 22 februarie 2024

Consiliul Județean Covasna lansează apelul de proiecte către ONG-urile și unitățile de cult care doresc să depună cerere de finanțare nerambursabilă pentru opt categorii diferite. Termenul limită de depunere a proiectelor este 22 martie, iar implementarea acestora trebuie să se facă între 29 aprilie și 5 decembrie 2024.

În anul 2024, pot solicita finanțare nerambursabilă organizații ale societății civile, unități de cult, organizații de tineret și studențești, asociații pentru organizarea de programe culturale, de recreere și de evenimente. Acestea pot aplica pentru organizarea de evenimente culturale, educative, pentru editare de publicații, pentru cofinanțarea proiectelor care pun accent pe portul popular, proiecte legate de patrimoniul cultural și istoric, pentru proiecte sportive, dar și pentru asigurarea activității de asistență comunitară și pentru întreținerea sau restaurarea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase.

„Există o cerere în continuă creștere pentru finanțare nerambursabilă de către administrația județeană, din partea ONG-urilor și a bisericilor care au ca obiectiv principal consolidarea comunității, prin organizarea de programe și evenimente semnificative îndeosebi în mediul rural. Anul trecut, au fost implementate 457 de programe, în valoare de 3,15 milioane de lei, iar anul acesta alocăm 3,2 milioane de lei, din care 2 milioane de lei sunt pentru unitățile de cult, 400 de mii de lei pentru programe culturale, educative și de recreere, și 200 de mii de lei pentru activități sportive. Ca și în anii precedenți, vom continua să acordăm prioritate taberelor, promovând activități de timp liber pentru tineri. În acest an am majorat fondul pentru tineret de la 150.000 lei la 200.000 lei, deoarece tot mai multe organizații de tineret solicită finanțare. În acest caz, suma maximă care poate fi atribuită este de 10.000 lei” – a punctat președintele Consiliului Județean Covasna, Tamás Sándor.

Anul acesta vor fi cofinanțate următoarele tipuri de proiecte:
1. Proiecte și programe culturale, educativ-științifice și de recreere.
2. Proiecte și programe culturale, educativ-științifice și de recreere derulate de organizații de tineret.
3. Promovarea, prezentarea, păstrarea, ocrotirea, conservarea, protecția și popularizarea valorilor, a patrimoniului cultural și istoric, a portului popular din județ.
4. Proiecte și programe culturale organizate cu ocazia unor aniversări semnificative.
5. Proiecte de editare a materialelor de prezentare, popularizare a județului, a unor localități sau microregiuni.
6. Proiecte sportive inițiate de către structurile sportive de drept privat și asociațiile pe ramură de sport județene.
7. Activități de asistență comunitară a localităților izolate.
8. Completarea fondurilor proprii ale unităților de cult destinate întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse; proiectarea, construirea, precum și repararea locașurilor de cult; conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase; desfășurarea unor activități de asistență socială și medicală ale unităților de cult; amenajarea și întreținerea muzeelor cultural-religioase și a colecțiilor muzeale etc.

Criteriile de evaluare a proiectelor depuse pentru acordarea de finanțări nerambursabile pot fi consultate pe site-ul Consiliului Județean. Tot pe site-ul instituției, este disponibilă și documentația de finanțare și de decont: CONCURS PROIECTE ANUL 2024.

Cererile de finanțare, însoțite de proiectele culturale, pot fi depuse la registratura Consiliului Județean sau trimise prin Poștă până la data de 22 martie 2024.

Noutăți