Itt vagy: » A megyéről » A megye települései » Nagyborosnyó

Nagyborosnyó

2009. december 9., szerda

Tudta-e, hogy Nagyborosnyón ringatták bölcsőjét a Lantos testvéreknek, Andrásnak és Lászlónak, akiket a francia ellenállás mártírjaiként a németek kivégeztek, ugyanis saját nyomdájukban nyomtatták a megszállás idején a LHumanité-t?

Ide tartoznak a szomszédos kisebb falvak-telepek: Kisborosnyó (4 km), Kispatak (1,5 km), Lécfalva (5 km), Várhegy (2 km), Cófalva (2,5 km) és Feldoboly (7 km). Kevés kivétellel régi történelmi települések: Nagyborosnyó és Lécfalva már 1332-ben, Várhegy 1353-ban, Feldoboly 1461-ben, Kisborosnyó 1566-ban, Cófalva pedig 1567-ben szerepel első alkalommal a korabeli dokumentumokban. Erről a vidékről neolitikumi és római kori leletekről adott hírt a régészet. Nagyborosnyón annak a római katonai tábornak (castrum) tárták fel maradványait, amely nemcsak az Ojtozi-szoros, hanem Bodzák felé tartó római útnak a védelmét is szolgálta. Az 1840-ben előkerült híres cófalvi aranyleletet bronzkorinak, mások szkíta eredetűnek tartják. Bronzkorinak, koraközépkorinak említik a kispataki Borz várát is. A cófalvi lelet darabjaiból ma a Magyar Nemzeti Múzeum, de a Bécsi Történeti Múzeum is őriz néhányat. A Lécfalva melletti Várhegyen a XIV században Nagy Lajos király fából készült királyi vára állott. Ennek helyére építették fel a székely történelemben ismert Székely bánja várát. A Székely bánja várat János Zsigmond építette 1562-ben a székelyek szemmel tartása és megfékezésének céljából. De mert sem vele, sem a Báthoriakkal nem rokonszenveztek a székelyek, mert azok nem voltak hajlandók elismerni régi kiváltságaikat, jogaikat, a Bodzán bejövő Mihály román vajda táborába álltak, aki ígéretet tett, hogy orvoslója lesz a régi óhajoknak-követeléseknek, így a várat, a háromszéki székelyek földig rombolták. A Várhegynek nevezett tanúhegyen ma ennek a várnak csak alapjai láthatók. Látnivalók: hősi emlékmű Nagyborosnyón, millenniumi emlékfák a cófalvi református templom előtt és az itt álló késő barokk Veress udvarház. Kisborosnyón érdemes felkeresni a történelmi emlékparkot. Szorosan egymás mellett láthatjuk itt a magyar honfoglalás, az államalapítás, a nándorfehérvári csata emlékműveit. A Történelmi Oktogon mellett áll a Magyar Nagyasszonyok monumentuma, Erdély jeles fejedelmeinek emlékkopjái, 1956 székely mártírjainak emlékműve és az 1848-49-béli magyar forradalom, szabadságharc és a háromszéki önvédelmi harc monumentuma. Feldoboly kálvinista temploma műemlék. Fából faragott, stukkókkal díszített festett mennyezete 1768-ból való. Mai formáját 1773-ban nyerte. Harangtornyának barokk sisakja van, ahol egy 1693-ban öntött műkincs értékű harangot őriznek. A kisborosnyói Tompa család kőből faragott reneszánsz tornáca a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban látható (Készült: 1728-ban).

Polgármester: Ilie Nicolae
Tel/fax: +40-267-374191
Postai irányítószám: 527040
Lakosság: 3109 fő (2002)
Kiterjedés: 54,17 km2
Hozzátartozó falvak: Kisborosnyó, Feldoboly, Lécfalva, Cófalva, Kispatak

Hírek