Itt vagy: » A megyéről » A megye települései » Kisborosnyó

Kisborosnyó

2010. május 20., csütörtök

A Bodzai-hegyek északi lábánál, a Nagypatak völgyében fekvő település Nagyborosnyó határában keletkezett másodlagos falu. Református templomának padmellvédei virágmintásak. A 19. Században a falu életében meghatározó szerepet játszó Tompa, Damokos és Joós családokra ma már csak omladozó sírboltjaik emlékeztetnek. A Tompa Miklós által építtetett, későbbi Damokos kúria 1728-ból való akantuszvirágos faragott kő tornáca a Székely Nemzeti Múzeum előcsarnokában látható.

A kis falu jeles szülöttje  Nagy Károly (1868--1926) református püspök, egyházi író. Nagyenyedi teológiai tanulmányai után egy évet Marburgban, majd egyet Utrechtben töltött. Hazatérése után Brassóban és Nagyenyeden volt lelkész. 1895-tol a Kolozsvári Református Teologiai Fakultás tanára volt, 1908-tól az Erdélyi Református Egyházkerület főjegyzője, 1918-tól haláláig pedig Erdély püspöke. Az Erdélyi Protestáns Lapokat és a Protestáns Szemlét szerkesztette.  Tiszteletére a templom falán márványtáblát helyeztek el.
A temető 1896-ban ültett fenyői alatt Lisznyói Damó Lajos (1820--1895) honvéd főhadnagy sírköve emlékeztet az 1848/49-es szabadságharcra.
Damó Gyula helybeli nyugalmazott tanító kezdeményezésére a település központjában Háromszéken egyedülálló nemzeti emlékpark létesült. Szorosan egymás mellett láthatjuk itt a magyar honfoglalás, az államalapítás, a nándorfehérvári csata emlékműveit. A Történelmi Oktogon mellett áll a Magyar Nagyasszonyok monumentuma, Erdély jeles fejedelmeinek emlékkopjái, 1956 székely mártírjainak emlékműve és az 1848-49-béli magyar forradalom, szabadságharc és a háromszéki önvédelmi harc monumentuma.
 

Hírek