Itt vagy: » Tevékenység » Döntéshozatali átláthatóság » A 2003/52-es számú törvény értelmében közzétett kezdeményezések » Határozattervezet a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kamara által alkalmazott díjak jóváhagyásáról

Határozattervezet a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kamara által alkalmazott díjak jóváhagyásáról

2010. március 25., csütörtök

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA, Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 4. szám alatti székhelyén, a 2003/52-es, a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó törvény értelmében, köztudomásra hozza Kovászna Megye Tanácsa elnökének kezdeményezését a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kamara által alkalmazott díjak jóváhagyásáról szóló határozattervezet elfogadására, amelyet a 2010. áprilisi soros ülésén elemez, véleményez és hagy jóvá Kovászna Megye Tanácsa.

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
HATÁROZATTERVEZET
Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kamara által alkalmazott díjak jóváhagyásáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2010. április __i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kamara által alkalmazott díjak jóváhagyásáról,
figyelembe véve:
- a Gazdasági Igazgatóság és a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kamara közös jelentését,
- a szakbizottságok véleményezését,
- az utólagosan módosított és kiegészített 2003/517-es számú pénzügyi törvénykönyvről szóló törvény 278. szakaszát,
- a helyi közpénzügyről szóló, utólagosan módosított és kiegészített, 2006/273. számú törvényt,
- az Országos Mezőgazdasági Tanácsadó Ügynökség alárendeltségébe tartozó Megyei Mezőgazdasági Tanácsadó Hivatalok átszervezésével történő Megyei Mezőgazdasági Kamarák megalakításáról szóló 2009/1609-es számú kormányhatározat 7. szakaszát,
- Kovászna Megye Tanácsa 2010/4-es számú határozatát a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kamara megalakításáról, mint Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségében tartozó megyei érdekeltségű közintézmény,
az újraközölt, módosított és kiegészített 2001/215-ös számú helyi közigazgatásról szóló törvény 91. szakasz (3) bekezdésének c) pontja, valamint a 97. szakasz (1) bekezdése alapján,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz ­– Jóváhagyja a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kamara által alkalmazott díjakat jelen határozat szerves részét képeső melléklet szerint.
2. szakasz – Jelen határozatban jóváhagyott díjakat 2010. május 1-jétől alkalmazzák.
3. szakasz – Jelen határozatban megállapított díjak a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kamara költségvetésének bevétele.
4. szakasz – A 2009/43-as számú, Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által alkalmazott illetékek és díjak megállapításáról szóló Kovászna Megye Tanácsa határozata a megfelelőképpen kibővül.
5. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kamarát bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2010. április ____.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
Ikt. szám: 2010. 03.23./3087
 
INDOKLÁS
Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kamara által alkalmazott díjak jóváhagyásáról
 
Kovászna Megye Tanácsa a 2009/43-as számú határozattal megállapította Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által alkalmazott illetékeket és díjakat.
Az Országos Mezőgazdasági Tanácsadó Ügynökség alárendeltségébe tartozó megyei mezőgazdasági tanácsadó hivatalok/központok átszervezésével történő megyei mezőgazdasági kamarák megalakításáról szóló 2009/1609-es számú kormányhatározat értelmében 2010. február 1-jén megalakult a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kamara, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Tanácsadó Hivatal átszervezése révén, mint Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó megyei érdekeltségű, jogi személyiséggel rendelkező közintézmény, és amelyet az Országos Mezőgazdasági Tanácsadó Ügynökség irányít módszertanilag.
A 2009/1609-es számú kormányhatározat 7. szakasza értelmében a specifikus szolgáltatások és illetékek struktúrája, amelyek a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kamara saját jövedelmét képezik, az illetékek összegét, a befizetés módozatait és felhasználását megyei tanácshatározattal állapítják meg.
Figyelembe véve a fent említetteket, szükséges a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kamara által alkalmazott díjakat jóváhagyni.
A fent említettek alapján javasolom a határozattervezet elfogadását.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 

Hírek