Itt vagy: » A megyéről » Külkapcsolatok » Diplomáciai kapcsolatok

Diplomáciai kapcsolatok

Az államok között számos nemzetközi kapcsolat állhat fenn, melyeken belül a diplomáciai, nagyköveti és konzuli kapcsolatok intézménye az, ahol a közigazgatás, esetünkben a települési, városi vagy megyei önkormányzatok is aktívan jelen vannak.

A megyei önkormányzat számára a nemzetközi diplomáciai kapcsolatok ápolása szerteágazó feladatokat foglal magába. Társszervezői és lebonyolítói vagyunk a magas szintű államelnöki látogatásoknak, vagy miniszteri, parlamenti szintű delegációk fogadásának, a régió szintű nemzetközi protokoll eseményeknek, állami kitüntetések átadásának, nemzetközi rendezvényeknek.

Évente fogadjuk a Romániában jelen levő államok diplomáciai képviselőit, a nagyköveteket és konzulokat, akik mandátumuk megkezdését követően bemutatkozó, kapcsolatfelvételi látogatásokat szerveznek, ugyanakkor évi rendszerességgel meghívják a közigazgatási vezetőket is egy egy rangosabb, általuk szervezett eseményre, üzleti találkozóra, nemzetközi konferenciára.

Ezen túlmenően, Kovász Megye Tanácsa kiemelt kapcsolatot ápol Magyarország diplomáciai és külképviseleteivel. Közös érdekünk a diplomáciai kapcsolatokon túl, a szakmai, támogatói együttműködések kialakítása, ápolása, közös kulturális, idegenforgalmi, oktatási, egyházi és alkotói rendezvények létrehozása. Ugyanakkor kiemelten ösztönözzük a kétoldalú gazdasági és civil szféra kapcsolatainak a kialakítását, a szakmai hálózatok közötti tudástranszfer létrejöttét.

Hírek